Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, tarafınıza, veri sorumlusu Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (“Yüce Auto” veya “Şirket”) olarak veri işleyen sıfatıyla ("Yetkili Satıcı/Yetkili Servis”) nezdindeki hizmet/ürün alımlarınız esnasında sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi ilgili olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Öncelikle bilmenizi isteriz ki, Yüce Auto, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir. İşbu metin, KVKK m.10 kapsamında veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz halihazırda (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), olduğu gibi ayrıca (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla da toplanabilmektedir.

•Açık rızanız kapsamında (KVKK m.5/1): Bazı hallerde, ancak asıl olarak satış, pazarlama, tanıtım ve etkinlik faaliyetlerinde kullanmak üzere, kişisel verilerinizi ancak sizlerin konu hakkında açık rızanız olması durumunda kullanabiliriz. Bunlar başlıca şöyledir: (i) Tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğunuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, (ii) Müşteri/Potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kampanya, promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ile etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (iii)size özel teklifler oluşturulması, (iv) Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, talebiniz doğrultusunda irtibata geçilerek, talep edilen ürün veya hizmetle ilgili olarak her türlü iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi (v) Kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamaları (Beğeni ve tercihlerinize uygun olarak, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, veri yönetim platformları, sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla reklam gösterimi) amacıyla işlenmesi. Her durumda, sizlerden açık rıza beyanı altında, açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için), bu kapsam ve amaç konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız. Açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

•Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi (KVKK m.5/2/c): Siz değerli müşterilerimizin veri sorumlusu olan Şirket ve veri işleyen Yetkili Satıcı/Yetkili Servislerden almayı talep ettiğiniz ürün/hizmetler kapsamında tesis edilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilebilmesi için bir takım kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemek zorundayız. Bunlar arasında, satış işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan bilgiler (kimlik bilgisi, iletişim bilgileri, araca ilişkin kayıt bilgileri gibi), satış sonrasındaki hizmetlerimizin sağlanabilmesi için gerekli olan bilgiler (araç bilgisi, plaka bilgisi, araca ait kullanım detayları bilgileri vs.) yer almaktadır. Bu bilgilerin, doğrudan basılı form, fotokopi ya da doğrudan araç üzerinden alınması mümkün olabilmektedir.

•Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (KVKK m.5/2/ç): Hizmetlerimizi yürütürken, birçok farklı mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından kaynaklanan, bir sözleşme kurulması ve muhafazası, satış ve servis hizmetlerine dair bilgilendirme yapılması, satış sonrası destek hizmetleri sunulması, gerektiğinde assistans hizmetleri ve ikame araç sunulması, ürün güvenliğine ve servis durumuna ilişkin kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla araç, kimlik ve iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde başta fatura oluşturma ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim ve finansal bilgileriniz; sigorta ile ilişkili süreçlerde mevzuat uyarınca muhafazası ve paylaşımı mecburi olan bilgilerinizin kullanılması mümkün olabilmektedir. Ek olarak, sizlerden gelen şikayetlerin fiziki, çağrı, dijital ve sosyal medya kanallarından alınması ve yönetilmesi de anılan kapsamda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamındadır.

•Şirketimizin meşru menfaatleri uyarınca (KVKK m.5/2/f): Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla, topladığımız kişisel verilerinizi, ilgili faaliyet özelinde belirttiğimiz amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak işliyor ve sadece gerekli süre kadar muhafaza ediyoruz. Bu bilgiler arasında, kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, risk yönetimi, pazarlama kategorileri altında farklılaşacak alt detaydaki bilgileriniz ilgili operasyon özelinde işlenebilmektedir. Açık rızanızı sorduğumuz hallerde, rızanız bulunmuyorsa, söz konusu veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda, (i) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla; (ii) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Yüce Auto’nun ilgili yetkili satıcı ve yetkili servisleriyle (Yüce Auto’nun güncel yetkili satıcı ve servis bilgilerine www.skoda.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) ve aynı amaçlara yönelik olarak grup şirketimiz ve veri işleyenimiz olan Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş, Doğuş Holding A.Ş, Doğuş Holding A.Ş iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve söz konusu şirkete teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet  sağlayıcılarla; sözleşme özelinde gerekmesi halinde sigorta şirketleri ve acentelerle, sizlerin talebi doğrultusunda gerekmesi halinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla; (iii) meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla, Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş, Doğuş Holding A.Ş, Doğuş Holding A.Ş iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla (iv) açık rızanız bulunması halinde, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve  hizmetlerin sağlanması, satışı, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, pazarlama, kampanya, etkinlik ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili

iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişisel verilerinizin, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız Yüce Auto’nun sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçindeki üçüncü taraflar, Yüce Auto’nun ithalatını yaptığı üretici firmaları, üretici firmaların iştirakleri Yüce Auto’nun yetkili satıcı ve yetkili servisleri, Yüce Auto yetkili satıcı/yetkili servisleri adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşabilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu kapsamda bilgi talep etme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel veriniz olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme gibi haklara sahipsiniz. Kanunda geçen haklarınızı kullanmak için www.skoda.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurabilir veya taleplerinizi sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.